۱۲ - خرداد - ۱۳۹۱

زمان بندی صحیح نوشیدن آب:

۲ لیوان آب بعد از بیداری کمک می کند به فعال کردن ارگان های داخلی بدن,همچنین ۱ لیوان آب ۳ دقیقه قبل از غذا کمک می کند به هضم راحت غذا.۱ لیوان آب نیز قبل از حمام کردن کمک می کند به کاهش فشار خون.نوشیدن ۱ لیوان آب قبل از خواب به منظور جلوگیری از سکته مغزی و حمله قلبی مفید است.

نظرات بسته هستند.